Důvody, které vedou k zakoupení ready-made společnosti

Základní kapitál

Podmínkou pro zapsání firmy do obchodního rejstříku je zaplatit základní kapitál v plné výši (100%). Většina podnikatelů, kteří se do takového projektu hodlají pustit, má sice vstupní kapitál k dispozici, ovšem ne vždy v hotovosti. Často jsou finance vázány na pohledávky a tím pádem je založení společnosti komplikovanou záležitostí. Zakoupení ready-made produktu, tedy předem založené společnosti, je v tomto případě pro takové osoby optimálním řešením.
poznámkový blok a fixa.jpg

Podnikání ze dne na den

Dalším důvodem k zakoupení této služby je čas. Administrativní úkony založení firmy vyžadují zhruba dva týdny času pro provedení nezbytných operací, kterým se nelze vyhnout. Předem vytvořená společnost znamená pro klienta vyhnout se tomuto procesu a v podstatě začít podnikat ze dne na den. Vlastníkem společnosti se klient stává v den převodu obchodního podílu. Je tedy jejím vlastníkem (společníkem, majitelem) a zároveň může být i jednatelem. Jednatel a společník v jedné osobě – to je zajímavé především pro stávající OSVČ. Pouze je nutno počítat s pětidenní lhůtou pro zápis změny v obchodním rejstříku od data jejich podání.
práce v kanceláři.jpg

Tři možnosti zakoupení produktu

Klient má tři možnosti zakoupení produktu ready-made. U již založené společnosti, pokud mu nezáleží na jejím názvu, a zároveň se nemění místo podnikání mimo město, kde byla společnost založena, a tato bude mít pouze jednoho jednatele a společníka, není třeba hlásit žádnou změnu u notáře. Jestliže u již založené společnosti klient vyžaduje změnu názvu, sídla firmy, a jeho struktury, musí se provést notářsky ověřené změny a tam se platí poplatek 5 tisíc korun. Třetí možností je vytvoření společnosti na míru podle požadavků klienta s tím rozdílem, že sice ušetří pět tisíc za notáře, ale musí počkat zhruba týden na založení společnosti, která se pak na klienta převede již bez poplatku.