Důvody, které vedou k zakoupení ready-made společnosti

Základní kapitál

Podmínkou pro zapsání firmy do obchodního rejstříku je zaplatit základní kapitál v plné výši (100%). Většina podnikatelů, kteří se do takového projektu hodlají pustit, má sice vstupní kapitál k dispozici, ovšem ne vždy v hotovosti. Často jsou finance vázány na pohledávky a tím pádem je založení společnosti komplikovanou záležitostí. Zakoupení ready-made produktu, tedy předem založené společnosti, je v tomto případě pro takové osoby optimálním řešením.
poznámkový blok a fixa.jpg

Podnikání ze dne na den

Dalším důvodem k zakoupení této služby je čas. Administrativní úkony založení firmy vyžadují zhruba dva týdny času pro provedení nezbytných operací, kterým se nelze vyhnout.  Předem vytvořená společnost http://www.zalozenifirmyonline.cz/ready-made-spolecnosti/znamená pro klienta vyhnout se tomuto procesu a v podstatě začít podnikat ze dne na den. Vlastníkem společnosti se klient stává v den převodu obchodního podílu. Je tedy jejím vlastníkem (společníkem, majitelem) a zároveň může být i jednatelem. Jednatel a společník v jedné osobě – to je zajímavé především pro stávající OSVČ. Pouze je nutno počítat s pětidenní lhůtou pro zápis změny v obchodním rejstříku od data jejich podání.
práce v kanceláři.jpg

Tři možnosti zakoupení produktu

Klient má tři možnosti zakoupení produktu ready-made. U již založené společnosti, pokud mu nezáleží na jejím názvu, a zároveň se nemění místo podnikání mimo město, kde byla společnost založena, a tato bude mít pouze jednoho jednatele a společníka, není třeba hlásit žádnou změnu u notáře. Jestliže u již založené společnosti klient vyžaduje změnu názvu, sídla firmy, a jeho struktury, musí se provést notářsky ověřené změny a tam se platí poplatek 5 tisíc korun. Třetí možností je vytvoření společnosti na míru podle požadavků klienta s tím rozdílem, že sice ušetří pět tisíc za notáře, ale musí počkat zhruba týden na založení společnosti, která se pak na klienta převede již bez poplatku.