Internet a jeho historie

Samozřejmě, že pod pojmem internet si nepředstavíme nic hmotného, fyzického. Jen zapneme počítač a on je tam. Ale ve skutečnosti je internet hmotnou technologií, která se dá označit jako celosvětová síť navzájem propojených počítačů, přes které můžeme vzájemně komunikovat. To, že se můžeme k síti internetu připojit, je umožněno poskytovatelem internetového připojení. Pokud bychom chtěli nahlédnout do historie internetu, tak první vize počítačové sítě byla probíraná koncem čtyřicátých let minulého století.
digitální spojení
V roce 1958 došlo k založení agentury ARPA, později DARPA. Zde se jednalo v podstatě o grantovou agenturu pro řešení krátkodobých projektů v malých týmech. Uvedená agentura měla za úkol zajistit v takzvaném období „studené války“ obnovu vedoucího technologického postavení USA. V roce 1969 byla uvedena do provozu síť ARPA-NET se čtyřmi uzly, které představovaly počítače na univerzitách v různých částech USA. Tato síť byla decentralizovaná, neměla tedy snadno zničitelné centrum, což bylo pro období nebezpečí dalšího světového konfliktu zásadní.
nervózní holka u pc
Služby internetu
 
Uživatelé internetu mají možnost v jeho rámci využívat široké spektrum jeho služeb. Čím jsou tyto služby zajištěny? Pomocí počítačových programů, které mezi sebou komunikují pomocí protokolů, které nejsou normami, ale jedná se o možná doporučení. Ta se snaží všichni účastníci dodržovat, protože jen díky tomu je dosažena bezproblémová komunikace. Z uvedeného vychází i dobrovolnost dodržování těchto protokolů, která je spojena se svobodným fungováním samotného internetu. K službám internetu například patří e-mail (elektronická pošta), www (systém webových stránek, které jsou zobrazovány pomocí webového prohlížeče), instant messaging (online, přímá komunikace mezi uživateli internetu), FTP (přenos souborů), připojení ke vzdálenému počítači a další služby a protokoly.
 

Zveřejněno v Nezařazené