Jedničky ve vzdělávání

Ne všechno závisí na vzdělávacím systému samotném. Rozdíly v kultuře a všeobecném vnímáni světa a společnosti kolem lidského jedince vedou k nezvyklým úpravám a posunu kvality a úrovně vzdělání celého státu.

Dneska bych chtěla zmínit finský vzdělávací systém, avšak pro lepší demonstraci této situace si představte maličké ostrovní Japonsko. Proč se tento stát dostal tolik do popředí ekonomického vnímání? Přitom Japonsko nemá příliš vhodné proporce pro toto postavení, bezesporu si ho však zaslouží. Žádné surové materiály, ani strategická poloha nehrají roli. Japonci jsou neskutečně pilný národ a dbají na firemní etiketu. Samotný pokrok a vývoj tohoto státu je posouvá dále.

Co dělá Finsko natolik jinak, že se umístili v TOP 10 zemích se špičkovým vzděláním napříč celého světa. Když jsem se setkala s Finy osobně, po návštěvě tohoto malebného státu a potom, co jsem žila pět měsíců s finskou dívkou, začala jsem si uvědomovat patrné rozdíly.

Když se procházíte ulicemi Helsinek v neděli, uvidíte zde pracovat dělníky na cestách a zahlédnete dokonce zaměstnance ve svých kancelářích. Jsou velice pracovití i zde, avšak život není jen tak levný. Proto jsou platy dostatečně motivující. Jako brigádní pracovník úklidu máte 10 eur na hodinu, jako v pohádce, nemyslíte?

Už toto je skvěle nastavené pro studenty, kteří mají zájem vyjet do zahraničí. V České republice se často setkávám s případy, že studenti vysokých škol celý ročník opakují. Ve Finsku berou výjezd jako součást výuky, neuvěřitelnou zkušenost, proto do ní své žáky vybízejí.

Když zde žáci končí střední školu, dělají se státní srovnávací zkoušky. K tomu potřebujete neuvěřitelně dobrou znalost anglického jazyka. Řekla bych, že tyto zkoušky se pohybují na úrovni B2 – C1. Na rozdíl od českých maturantů, kteří musí splnit zkoušku na úrovni B1.

To znamená další výhodu do života a povzbuzení k cestování.
Vlastně celý život studenta se hodně liší. Mají delší prázdniny, ale o to intenzivnější výuku. Když zůstávají na koleji, mají většinou k dispozici pokoje pro jednu osobu, aby měli větší klid ke studiu.

Nyní prezentuje Finsko nový systém vzdělání. Přišli s nápadem, že zruší na středních školách předměty. Bude jenom několik předmětů, které pokryjí ten zbytek. Takže se studenti budou moci učit gramatiku zároveň s počítáním, nebo objevovat přírodní zákony s pomocí aplikace fyziky.

Určitě není nazbyt se nad tímto systémem zamyslet a zkusit něco z toho aplikovat v českém prostředí. Finští učitelé a profesoři se zde mají velmi dobře, neboť toto povolání je vysoce respektované.

Zveřejněno v Nezařazené