Palety dělíme podle několika hodnotících kritérií


Podle způsobu nakládky a přemísťování

· Čtyřcestné – jde o přepravky, které lze nakládat paletizačním vozíkem ze všech (čtyř) stran.
· Dvoucestné – lze je nabírat na zvedák vozíku jen ze dvou protilehlých stran.
zboží ve skladu.jpg

Podle počtu využití

Nejčastěji se jedná o vratné výrobky, certifikované, využitelné opakovaně. Některé se však zhotoví pouze jako jednorázová záležitost, kdy se po ukončení přepravy přepravka zlikviduje.

Kritérium nosnosti

· Velmi těžké přepravky – s nosností přesahující 1 tunu (většinou do 2000 kg).
· Středně těžké – o maximální nosnosti 1 tuna.
· Lehké – unesou zpravidla maximálně 0,5 tuny.
krabice na paletách.jpg

Dle standardu

Standardní typy, jejichž rozměr je 80 x 120 cm. Většinou jde o tzv. jednocestné palety (určené na jedno použití). Jejich nosnost je velice různorodá, mají také i odlišné rozměry výšky a liší se i způsobem výroby a nosnou konstrukcí. Většinou se nijak neoznačují a postrádají frézované náběhy na spodní desce.
Speciální průmyslové typyo rozměrech 100 x 120 cm, které se jako nestandardní výrobky používají poměrně často. Nebývají označeny a stejně jako standardní palety se mohou lišit konstrukcí i způsobem výroby.
Europalety, označené symbolem EUR, certifikované a vyráběné podle přesně stanoveného postupu. Jejich nosnost většinou přesahuje 1 tunu.
Půlpalety(poloviční délka), tedy jejich rozměry jsou 80 x 60 cm. Jejich nosnost je obvykle do půl tuny. Běžný kamion jich pojme přibližně 1500, na sebe se jich v kontejneru vejde 25.
Čtvrtpalety(rozdělená půlpaleta na dvě poloviny), přičemž rozměry jsou 40 x 60 cm. Jejich nosnost je logicky poloviční ve srovnání s půlpaletou, i tak je 250 kg poměrně hodně. Kamion jich pojme celkem 3600 kusů.
Paletypro chemickou výrobu označované jako CP.
Všechny ostatní palety tzv. ATYP s nestandardními rozměry, většinou vyráběné na zakázku pro zákaznickou spolupráci s mimoevropskými trhy, případně pro transport velkoobjemového a těžkého nákladu.