Podnikání cizinců v Česku

Lidé pendlují po celém světě a někteří se chtějí usadit jinde, než ve své rodné zemi. Je pro cizince těžké začít podnikat v jiné zemi? Můžou si v Česku cizinci založit vlastní firmu?
Jaké legislativní úkony je vlastně čekají u nás v České republice?
Podmínky pro založení firmy, se budou odvíjet od variant podnikání. I cizinci mají několik možností, jaký druh firmy založit. Nejčastěji jsou zakládány akciové společnosti, společnosti s ručením omezením a družstva.
vlajky před budovou

Pro cizince platí vesměs stejné podmínky, jako pro občany České republiky. Žadateli o založení firmy, musí být 18 let, dalším předpokladem úspěšného jednání, bude předložení výpisu z živnostenského rejstříku. Důležitý bude také výpis z trestního rejstříku ČR, ale i z rejstříku země původu žadatele a povolení k pobytu na území České republiky. Dále žadatel uvede sídlo firmy a přidělené identifikační číslo. Ani cizinci tedy neuniknou zdlouhavým jednáním na úřadech. Ze zákona je jim určeno pravidelně hradit zdravotní, sociální pojištění a samozřejmě daně. Daňové přiznání, je tedy pro cizince podnikající v Čechách povinné. Přiznání k dani, bude podávat na příslušném finančním úřadu. Pokud cizinec daňové přiznání nepodá nebo nebude pravidelně hradit sociální pojištění, vystavuje se riziku neprodloužení trvalého pobytu na našem území.
Dalším povinným bodem, je zřízení datové schránky.
formuláře daňové přiznání

Zřízení datové schránky, je dáno zákonem. Schránka slouží pro komunikaci se státními institucemi, hlavně s finančním úřadem.
K podnikání není důležité, aby cizinec fyzicky pobýval na našem území. V právních a firemních záležitost, ho může zastupovat zástupce.
Nevíte-li si rady, kontaktujte raději finanční úřad a správu sociálního zabezpečení. Informují vás o povinnostech, které vám z podnikání v České republice vyvstanou. Vyvarujete se pozdějším nepříjemným jednáním.

Zveřejněno v Nezařazené