Provádíme revize, elektrorevize

Ano. Vše musí mít potvrzení o tom, že vše funguje, vše drží jak má, vše je správně zapojeno. Každý spotřebič elektrické energie.

Když jste běžný občan, vystačí vám, že si spotřebiče zakoupíte u oficiálního prodejce. Ten ručí za to, že prodává výrobky odpovídající naším normám a že je tedy můžete spolehlivě a bezpečně používat.

Pečlivá kontrola

U běžných obyvatel se nepočítá s tím, že by elektrospotřebiče byly vystavovány nadměrnému používání a tím i zatížení. Jejich životnost je relativně dlouhodobá. Předpokládá se, že než dojde k limitu jejich životnosti, sami se rozhodnete spotřebič vyměnit za novější, modernější s lepším výkonem, sofistikovanějším funkcemi. Jinak je tomu ale u podnikatelské veřejnosti.

Je rozdíl, jestli svou varnou konvici použijete na uvaření čaje po ránu a kávy po obědě. Její používání je minimální. Podnikatel v pohostinství ji ale používá mnohonásobně více. Vaří čaje, kávy, čokolády či jiné nápoje pro své hosty. Konvice v podstatě nestačí přes den ani vychladnout. Nebezpečí nějaké, byť únavové poruchy je neúměrně větší. Proto je zapotřebí i tuto konvici čas od času odborně zkontrolovat.

Varná konvice nám posloužila pouze jako vzor. Elektro revize https://www.elektrokuchar.cz/elektrorevize.html provádí na všech zařízeních. Nejen na, dá se říci, u triviálních malých spotřebičů. Revize, povinnost revize se týká všech podnikatelů. Jde v ní především o omezení až úplnému zamezení možnosti úrazu elektrickým proudem pracovníků, kteří s nimi přijdou při své práci do styku. Jde také o zamezení možnosti vzniku požárů. Spousta objektů totiž lehla popelem díky špatně zapojeným elektrickým spotřebičům.

Na klimatizace se revize rovněž vztahují

Kontroluje se především přívodní kabely a samotné zástrčky. Časté rozpojování a zapojování zástrček do sítě, špatná manipulace s nimi při práci má za následek jejich poškození, které můžou mít za následek zkrat elektrického proudu. Od něj už není daleko k požáru. Neodborné opravy kabeláže může zase probíjet, což má za následek zbytečné úrazy, někdy i smrtelné. Provádění revizí má proto smysl, nejen proto, že je vyžaduje norma.